Zalavári József (1955-) – DICHOTOMIA

Budapest, 2021., a WOP Galéria Budapest második kiadványa. Tíz eredeti szitanyomat, Zalavári József munkái, vászonkötésű mappában. Készült 2021-ben a váci Nalors Grafikai Műhelyben, Keaykolour Snow White 250gramm papírra nyomva, 20 példányban. I-X, a művész saját kezű aláírásával és számozásával, hozzá tartozik egy eredeti kollázs. XI-XX-ig a művész saját kezű aláírásával és számozásával.

Méret: 70×50 cm.

„A geometrikus, konkrét irányzathoz sorolható művészeti alapállásom a pécsi Lantos-iskola 1980-as éveinek szellemiségéből eredeztethető. Munkáim középpontjában a magas szintű kortárs technológiát alkalmazó elemi alapformák tervezése áll. Az alapvetően a konkrét művészet módszere szerinti műveletekkel dolgozom. Munkáim konkrét fizikai, szín és formalogikai folyamatok egyensúlyi helyzetének síkban és térben való rögzítései. Azt az állapotot keresem, ahol az anyag és a forma eggyé válik. Szobraim, reliefjeim, az anyagban minimális külső behatásra keletkező belső feszültségek eredőjeként, valójában önmagukat építik fel. Az anyag, forma és színkontrasztok vizuális feszültsége a minimális sík és térbeli elmozdulásokból adódik, melyek rendszere egy saját formális nyelv létrejöttét eredményezte számomra. Az ily módon redukált formarend dekonstrukciói nyitottságukban reagálnak a környezetükben zajló történésekre, jelentéstartamukban túllépve a konkrét vizuális rend határain.”

Zalavári József